Pagod ka na ba? – Isang Inspirasyon, Kasagutan…

Minsan nakakaramdam ka ba na napapagod ka ng mabuhay sa mundo?

Lahat naman ay iyong sinusubukan, di ka naman nagpapabaya sa tungkulin mo.

Ginagawa mo ang lahat, nagpapatuloy ka kahit mahirap para lamang maitaguyod ang mga pangarap na nakasalalay sayo,

Hangang kailan mo kaya kakayanin?

Malakas ka pero pinanghihinaan ka ng loob.

Matagumpay ka pero para kang nag-iisa.

Marunong ka pero parang wala kang makitang pagkakataon.

Masayahin ka, pero naghahanap ka ng nananatiling kagalakan.

Hindi aksidente na nabasa mo ito nais ng Panginoong Diyos na malaman mo NAGMAMALASAKIT SIYA SAYO.  Kung nakalimot ka sa Diyos, hindi pa huli ang lahat para manumbalik sa Knya.  Kahit sino pwedeng lumapit sa Panginoong Hesus, hindi mo kailangang maging walang kapintasan o maging marunong bago ka lumapit sa kanya.  Ang pagbabalik loob sa Diyos ay hindi rin naman para lang sa mga pusakal o masasamang tao nais nyang maranasan mo ang “DAKILANG LAYUNIN SA BUHAY MO MAGING SINO KA MAN”.  Sa sandaling ito kausapin mo Sya, MAGDASAL ka ng mataimtim at taos puso, nakikinig Sya sayo sumunod ka sa dalanging ito:

“Panginoong Diyos,nagsisisi po ako sa aking mga kasalanan.  patawarin nyo po ako, nagbabalik loob ako sa inyo Panginoong Diyos, magahari po kayo sa aking kalooban.  tinatangap ko po kayo bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking kaluluwa.  Espiritu Santo pumasok po kayo sa aking puso at isipan, sa aking buong pagkatao at mula ngayon turuan ninyo akong maging mabuting anak ng Diyos. Sa pangalan ng aming Tagapagligtas , Panginoong Hesukristo  Siya nawa.”

Kaibigan manatili ka sa Panginoong Hesus at mararanasan mo ang mas makabuluhan at mabungang pamumuhay, sa buhay na ito at sa buhay na darating.  Narito ang kanyang pangako na nakasulat sa biblia John 15: 4&7

“Manatili kayo sa akin atako’y mananatili sa inyo, kung kayo ay mananatili sa akin at ang aking mga salita ay manatili sa inyo hingin ninyo ang ano mang inyong ibigin at ito’y mang yayari sa inyo.”

Hindi aksidente na nabasa mo ito ngayon,nais ng Panginoong Diyos na malaman mo na nagmamalasakit Siya sayo.

KUNG AKALA MO WALA NANG NAGMAMAHAL SAYO, MERON PA, MAS MAY NAGMAMAHAL PA SAYO AT SIYA Ang PANGINOONG HESUS.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s